Pravila i uslovi za oglašavanje

Nije dozvoljeno:
  • više puta ponovljati identične ili slične oglase (spamovanje portala), kako bi isti uvek bili pri vrhu liste; 
  • ubacivanje linka firme ili drugog sajta  u oglas, u svrhu reklame;
  • postavljanje slika oglasa koje sadrže logotip firmi i drugih internet portala kao i fotografija osoba;
  • promovisanje prostitucije i pornografskih sadržaja kao i igara na sreću;
  • promovisanje drugih Internet portala;
  • korišćenje duplih naloga na www.decjaposla.rs.

Sadržaj oglasa mora biti u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Zakonom o oglašavanju Republike Srbije. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima po sili Zakona biće obrisan sa portala uz obaveštenje oglašivaču. U kratkim crtama zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa ili nekom nanosi šteta ili pak koristi nečija lakovernost. Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom sportskog), duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja. Oglašavanja sredstava za lečenje kao npr. elektronskih cigareta za odvikavanje od pušenja je moguće jedino ako se kao jedna od slika u oglasu priloži skenirani atest nadležnog organa Republike Srbije. 

www.decjaposla.rs zadžava pravo da edituje postavljene oglase kako bi ih dovelo u formu koja je u skladu sa misijom i formulom portala www.decjaposla.rs.

Trgovina između korisnika

Sva kupovina od lica koji svoje oglase postavljaju na www.decjaposla.rs je na sopstveni rizik i portal www.decjaposla.rs niti njegov osnivač neće snositi nikakvu odgovornost za eventulnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika portala. Korisnici portala se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom kupovine.

Pravila ponašanja

Nije dozvoljeno:
  • koristiti portal www.decjaposla.rs za slanje uvredljivih poruka drugim članovima, 
  • slanje spam poslovnih poruka članovima portala www.decjaposla.rs,
  • postavljanje neozbiljnih ponuda sa namerom otežavanja prodaje.

U svakom od pomenutih slučajeva sankcija je suspenzija naloga registrovanog odnosno e-mail neregistrovanog korisnika za korišćenje usluga www.decjaposla.rs

Zaštita privatnosti

Lični podaci registrovanih korisnika portala nikada neće biti dostupni trećim licima, njih www.decjaposla.rs čuva sa maksimalnim merama sigurnosti i njih će www.decjaposla.rs tretirati kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije.

Više o privatnosti korisnika pročitati ovde.