Privatnost korisnika

BRINEMO O VAŠOJ PRIVATNOSTI

Sajt www.decjaposla.rs je posvećen čuvanju Vaše privatnosti i poštovanju svih primenjivih zakona koji se odnose na čuvanje podataka i privatnosti. Ova pravila služe da razumete koju vrstu informacija prikupljamo u vezi sa našim proizvodima i uslugama, i na koji način obrađujemo te informacije.

Ova Pravila se primenjuju na lične podatke (termin „lični podaci“ označava informacije koje se odnose na indentifikovano lice ili lice koje se može identifikovati tj. fizičko lice)  prikupljene u vezi sa proizvodima i / ili uslugama, ili u drugim interakcijama sa nama u kom slučaju će postojati link ili drugo upućivanje na ova pravila.

Lične podatke prikupljamo da bismo mogli da Vam pošaljemo izmene i novosti, razne propagandne materijale ili da bismo Vam odgovorili na Vaša pitanja i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim stranicama.

Visoko cenimo odnos koji imamo sa svojim kupcima i odgovorno smo posvećeni upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom. 
Ova Pravila privatnosti opisuju informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje na internet stranici www.decjaposla.rs. Primenjivost ovih Pravila privatnosti ne važi na internet stranicama van domena www.decjaposla.rs i na drugim Internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećih lica. Želimo da Vas potstaknemo da pročitate  Pravila privatnosti ovih drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Korišćenjem ove internet lokacije i/ili dostavljanjem ličnih podataka na www.decjaposla.rs dajete svoju saglasnost na obradu Vaših ličnih podataka na način predviđen ovim Pravilima. Ako niste saglasni sa ovim Pravilima, molimo Vas da ne koristite ovu web lokaciju i da ne dostavljate nam svoje lične podatke.

KORIŠČENJE KUKIJA (COOKIES)

www.decjaposla.rs koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika.

NAČIN I VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Način i vrste podataka koje prikupljamo           

Načini prikupljanja podataka mogu biti:
- korišćenjem on-line kupovine ili prodaje
- uspostavljanjem kontakta preko internet stranice.

Vrste informacija koje prikupljamo mogu biti:

Tehničke informacije

U većini slučajeva, možete posetiti naše web lokacije ili pregledati naše proizvode bez obaveze da nam se predstavite. Međutim, određene tehničke informacije se uobičajeno prikupljaju kao standardni deo Vašeg korišćenja naših usluga. Te informacije uključuju, na primer, Vašu IP adresu, vreme pristupa, internet lokaciju sa koje ste se povezali, stranice koje posetite, linkove koje koristite, reklamne natpise i ostale sadržaje koje ste pogledali.

Informacije koje nam dostavljate

Kada se registrujete za naše usluge, izvršite kupovinu, učestvujete u promotivnoj prodaji ili na drugi način sarađujete sa nama, možemo od Vas tražiti da nam dostavite informacije kao što su: Vaše ime i prezime, e – mail, adresa stanovanja, broj telefona,  i drugi podaci koji se koriste kako bi se dokazala autentičnost korisnika i potvrdile njihove aktivnosti, ili koji mogu biti potrebni kako bi Vam se isporučili proizvodi i usluge koje ste tražili, ili u cilju komunikacije sa Vama.

U zavisnosti od svrhe saradnje i korišćenja Vaših ličnih podataka, na našoj web stranici imaćete  uvid o obaveznosti, odnosno neobaveznosti dostavljanja ličnih podataka u cilju uspostavljanja odredjenih vidova saradnje. Na primer polja u koja je obavezno uneti podatke će biti posebno obeležena (zvezdicom) uz naznaku da je njihovo popunjavanje obavezno da bi se saradnja uspostavila. Za ostala ponudjena polja za unos ličnih podataka,  koja nisu karakteristično obeležena, sami odredjujete da li ćete  u njih uneti podatke ili ne.

SVRHA KORIŠĆENJA ODREĐENIH PODATAKA

www.decjaposla.rs obrađuje Vaše lične podatke za svrhe opisane u ovim Pravilima i/ili drugim dodatnim informacijama o privatnosti specifičnim za određenu uslugu. Napominjemo da se jedna ili više svrha mogu primeniti istovremeno.

Komunikacija sa Vama i marketing

Vaše lične podatke možemo koristiti za komunikaciju sa Vama, na primer:
- za pružanje informacija u vezi sa našim proizvodima i/ili uslugama,
- za potrebe marketinga ili istraživanja (radi sprovođenja istraživanja tržišta, radi poboljšanja efektivnosti naše internet strane, radi organizacije nagradnih igara, poklona, anketa i sl.),
- kako bismo Vas obavestili o novim proizvodima, uslugama ili promocijama koje nudimo,
- kao i za obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

Razvoj ponude i usluga

Vaše lične podatke možemo koristiti u cilju razvoja svoje ponude  i/ili usluga. Međutim, u većini slučajeva koristimo samo zbirne i statističke podatke za navedene svrhe.

OVAJ SAJT KORISTI USLUGU „Google AdWords”

Ovaj sajt koristi usluge remarketinga pod nazivom „Google AdWords”, kao i remarketing „Google Analytics” radi postavljanja reklama na sajtove trećih strana (uključujući Google) namenjenih prethodnim posetiocima našeg sajta. Postoji mogućnost da postavimo reklame za posetioce koji nisu dovršili određenu radnju na našem sajtu, npr. nisu dovršili popunjavanje obrasca za kontakt. Reklame mogu biti u obliku teksta na stranici s rezultatima pretrage u Google-u ili u obliku samog sajta u Google mreži. Dečja Posla Srbija i nezavisni prodavci, uključujući Google, koriste kombinaciju „originalnih kolačića”/first-party cookies (poput kolačića „Google Analytics”) i ostalih (poput kolačića „DoubleClick”) da informišu, optimizuju i prenesu reklame na osnovu korisnikovih prethodnih poseta sajtu Dečja Posla. Naravno, svi podaci prikupljeni pomoću Google reklama i usluge Google Analytics, kao i drugi podaci (npr. godine, pol, interesovanja) upotrebljavaju se u skladu s našim i Google-ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Možete podesiti opciju primanja reklama na stranici Google Ad Preferences/„Podešavanja reklama”. Takođe, ukoliko želite, možete u potpunosti da odbijete primanje reklama podešavanjem „kolačića”/cookies ili upotrebom stalnog dodatka (plugin) u pretraživaču.

PROSLEĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

www.decjaposla.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima, osim ako u daljem tekstu nije drugačije navedeno.

Odredbe pojedinih zakona mogu nam naložiti da otkrijemo Vaše lične podatke organima gonjenja Republike Srbije, na pisani zahtev i u skladu sa Zakonom.

Takođe, možemo otkriti i na drugi način obraditi Vaše lične podatke u skladu sa primenjivim pravom u cilju zaštite zakonitih interesa www.decjaposla.rs.

Prikupljanje podataka o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene.

AŽURIRANJE I KONTROLA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

www.decjaposla.rs želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni.

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas preko stranice: KONTAKT

Molimo Vas da obezbedite tačne i precizne informacije i promene koje želite da budu napravljene.

Kompanija www.decjaposla.rs će biti kontrolor Vaših ličnih podataka.

OBEZBEĐIVANJE SIGURNOSTI ZA LIČNE PODATKE

Iako uvek postoje rizici u vezi sa dostavljanjem ličnih podataka putem interneta ili na drugi način, i ni jedna tehnologija nije u potpunosti sigurna ili zaštićena od “falsifikovanja” ili “hakerisanja”, www.decjaposla.rs preduzima odgovarajuće zaštitne mere za tehničke i organizacione informacije kako bi te rizike sprečila i svela na najmanju moguću meru.

VAŠA PRAVA

U slučaju da želite da znate koje lične podatke o Vama čuvamo, ili ako želite da dopunite, ispravite, učinite anonimnim ili obrišete bilo koje nepotpune, netačne ili zastarele lične podatke, ili ako želite da prestanemo sa obrađivanjem Vaših ličnih podataka u svrhu slanja promotivnih materijala ili direktnog marketinga, ili vršenja istraživanja tržišta ili iz drugih prisilnih zakonskih razloga, možete, zavisno od slučaja i u skladu sa primenjivim pravom, koristiti svoje pravo kontaktirajući nas preko kontaktnog centra koji su navedeni u prethodnom tekstu.

IZMENE OVIH PRAVILA PRIVATNOSTI

www.decjaposla.rs može sa vremena na vreme izmeniti ova Pravila privatnosti, ili izmeniti, promeniti ili ukinuti pristup ovoj web lokaciji u bilo kom momentu, sa ili bez obaveštenja. Međutim, ukoliko se ova Pravila privatnosti izmene u značajnoj meri i na negativan način, www.decjaposla.rs će postaviti obaveštenje o takvoj izmeni. Preporučujemo Vam da povremeno posetite ova Pravila privatnosti kako biste saznali za sve eventualne izmene ovih Pravila privatnosti.